ANBI

Stichting Rechtswinkel Houten is voor haar oprichting en voortbestaan afhankelijk van financiële ondersteuning door derden. De gemeente Houten is een subsidieverlener van de Stichting Rechtswinkel Houten. Voor meer informatie over de gemeente Houten kunt u terecht op de website van de gemeente Houten.
Stichting Rechtswinkel Houten is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Verplichtingen ANBI-status

Naam instelling

Stichting Rechtswinkel Houten

RSIN/fiscaal nummer

8186 21 394

Post- en bezoekadres

Onderdoor 25
3995 DW Houten

Doelstelling

De doelstelling van de Rechtswinkel is het verschaffen van gratis en verkennend juridisch advies aan de inwoners van de gemeente Houten. Primair richt de Rechtswinkel zich op de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, consumentenrecht, huurrecht en personen- en familierecht.

Het doel van de stichting (zoals beschreven in de statuten) luidt als volgt:
a. Het verlenen van kosteloos juridisch advies aan ingezetenen van de gemeente Houten, met dien verstande dat het verstrekte advies juridisch verkennend en indicatief van aard zal zijn en doorverwezen zal worden naar een advocatenkantoor indien het gewenste juridische advies de reikwijdte van de rechtswinkel overschrijdt.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Het doel van de stichting – zoals dat ook is opgenomen in de statuten – luidt als volgt:
a. Het verlenen van kosteloos juridisch advies aan ingezetenen van de gemeente Houten, met dien verstande dat het verstrekte advies juridisch verkennend en indicatief van aard zal zijn en doorverwezen zal worden naar een advocatenkantoor indien het gewenste juridische advies de reikwijdte van de rechtswinkel overschrijdt.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De doelstelling voert de Rechtswinkel op de volgende wijze uit
Iedere dinsdagavond houdt de rechtswinkel spreekuur, van 19.00 uur tot 20.30 uur. Hier zijn aanwezig één vertegenwoordiger van het bestuur, vijf tot acht vrijwilligers (zowel rechtenstudenten als reeds afgestudeerden) die advies verstrekken aan de aanwezige rechtzoekenden, en – voor zover mogelijk – een advocaat ter ondersteuning.
Andere werkzaamheden voert de rechtswinkel niet uit.

Onze vrijwilligers:

 • Abdelhak El Ouhdani
 • Annemiek van Waterschoot
 • Bán Haider
 • Hamza Foulouh
 • Ilaine Singosemito
 • Joëlle Hofstee
 • Kasandra Secreve
 • Mariëlle Deppe
 • Marlotte Herweijer
 • Maxime Wichhart
 • Ornella Concudu
 • Sanne van Tol
 • Stephan Braaksma
 • Steyn Kalff
 • Vejin Al-Ahmed

Fondsenwerving / vermogen

De enige inkomstenbron van de Rechtswinkel is de (beperkte) subsidie die zij verkrijgt van de gemeente Houten. Van enige fondsenwerving is geen sprake. Het beheer van dit vermogen ligt primair bij de penningmeester van de stichting, maar steeds in samenspraak met de overige bestuursleden. Steeds voor de aanvang van het jaar wordt een begroting gemaakt (welke in oktober van dat jaar bij de gemeente ingediend moet worden bij de subsidieaanvraag).
Het vermogen van de Rechtswinkel is beperkt. Voor zover er een overschot is wordt dit met name gebruikt voor opleiding of andere vormen van kwaliteitsverbetering. Ook dit wordt door het bestuur gezamenlijk bepaald.

Beleid

Het beleid is met name gericht op kwaliteit en continuïteit. De Rechtswinkel probeert zowel qua openingstijden als qua doelgroep uit te breiden. Hiervoor is de Rechtswinkel momenteel bezig met het opzetten van initiatieven.
Om de kwaliteit van ons advies te verbeteren organiseert het bestuur regelmatig cursussen en workshops.

Bestuur

Mevr. M. (Mariëlle) Deppe (voorzitter)
Mevr. S. (Sanne) van Tol (secretaris)
Mevr. A. (Ayda) El Idrissi (penningmeester)

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteitenverslag

Elke dinsdagavond houdt de Rechtswinkel Houten een inloopspreekuur van 19.00 tot 20.30 uur. Als uitgangspunt geldt dat per cliënt 15 tot 20 minuten wordt uitgetrokken om zijn of haar vraag mondeling te behandelen. De Rechtswinkel schrijft geen brieven en dergelijke noch vertegenwoordigt de cliënt in juridische geschillen. Indien de rechtswinkelier de vragen van de cliënt de doelstelling van de Rechtswinkel te boven vindt gaan, wordt de desbetreffende cliënt doorverwezen naar een advocaat.

Andere activiteiten

10-10-2018 | Cursus arbeidsrecht en alternatieve geschillenbeslechting (kantoorbezoek) - dhr. mr. T. van Spanje en
                         mevr. mr. M.A.M. van Rhee (Schyns Advocaten)
26-09-2018 | Cursus echtscheiding - dhr. mr. F. Verbeek (Verbeek Advocatuur)
16-05-2018 | Cursus huwelijksvermogensrecht - dhr. mr. L.J.P. Selders (Selders Advocaten)
08-02-2018 | Cursus mediation - dhr. G. Timmerman (Samen Uiteen)
01-03-2017 | Cursus aansprakelijkheidsrecht & letselschade – dhr. mr. J.W. Janssens (Janssens Den Boef Advocaten)
06-01-2016 | Cursus consumentenrecht – mevr. mr. T.A. Vis en mevr. mr. T. Janssen (Boot cs Advocaten)
03-12-2015 | Cursus bestuursrecht en kantoorbezoek – mevr. mr. E. Baars en dhr. mr. J. van Vulpen (CMS)
25-11-2015 | Cursus erfrecht – dhr. mr. J. den Besten (JPB Legal)
03-06-2015 | Cursus aansprakelijkheidsrecht & letselschade – dhr. mr. J.W. Janssens (Janssens Den Boef Advocaten)
20-04-2015 | Cursus personen- en familierecht – mevr. mr. drs. L.M.H. Nelissen (Linda Nelissen Advocaat & Mediator)
03-12-2014 | Cursus arbeidsrecht – dhr. mr. P.J. den Boef en dhr. mr. A.B. Bouter (Janssens Den Boef Advocaten)
04-03-2014 | Cursus huurrecht en kantoorbezoek – dhr. mr. S.H.W. Le Large (Bosselaar & Strengers Advocaten)
18-02-2014 | Workshop communicatie & NLP – dhr. A. Kuschpèta (New Life University)
08-10-2013 | Cursus arbeidsrecht – mevr. mr. K. Machielsen (Zumpolle Advocaten)
09-07-2013 | Cursus familierecht – dhr. mr. G. Hagens (Maton Advocaten)
21-05-2013 | Workshop Mediation – dhr. L. Van Os. (Mediationhuis)
31-01-2013 | Cursus erfrecht – mevr. M. De Witte

Financiële verantwoording

2013
Klik hier voor de eindbalans en de exploitatiebegroting van 2013

Toelichting
Zoals in het beleidsplan is te lezen is de inkomstenbron van de Rechtswinkel de subsidie die zij krijgt van de gemeente. Deze subsidiegelden worden voornamelijk besteedt aan het vergroten van de kennis van onze vrijwilligers. Zo worden er jaarlijks diverse boeken aangeschaft, bijvoorbeeld wettenbundels, maar ook handboeken met betrekking tot diverse rechtsgebieden. Tevens wordt geld besteed aan het organiseren van cursussen. Er wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor promotie van de rechtswinkel en voor de aanschaf van kantoorartikelen.

2014
Klik hier voor de financiële gegevens van 2014
Klik hier voor het Jaarverslag 2014

2015
Klik hier voor het Jaarverslag 2015

2016
Klik hier voor het Jaarverslag 2016

2017
Klik hier voor het Jaarverslag 2017

2018
Klik hier voor het Jaarverslag 2018

2019
Klik hier voor het Jaarverslag 2019

2020
Klik hier voor het Jaarverslag 2020