NIEUWS

30-11-2015
 
Afgelopen woensdag werden onze vrijwilligers bijgespijkerd door mr. J. den Besten van JPB Legal uit Houten omtrent het Erfrecht. Ingewikkelde en taaie stof, maar we hebben erg veel geleerd van deze cursus!
 
27-10-2015
 
Wanneer een bemiddelingsbureau voor woonruimte een woning, die door een verhuurder wordt aangeboden, op zijn website plaatst, treedt het daarmee op als bemiddelaar voor de verhuurder. Dat is ook zo als de verhuurder het bureau daar niet voor betaalt. In dat geval mag het bureau geen vergoeding van de particuliere huurder van die woonruimte vragen. Heeft het bureau dat toch met de huurder afgesproken, dan is die afspraak ongeldig. Zo’n afspraak mag wél worden gemaakt wanneer de website alleen als ‘elektronisch prikbord’ functioneert, dat wil zeggen dat de aspirant-verhuurder en -huurder rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden. Dit heeft de Hoge Raad 16 oktober jl. beslist. Wilt u de uitspraak nalezen? Typ in uw zoekbrowser: ECLI:NL:HR:2015:3099. Heeft u vragen hieromtrent? Kom gerust langs bij onze rechtswinkel voor advies! Wij houden spreekuur op dinsdagavond vanaf 19:00 u. en tussendoor kunt u ons bereiken via info@rechtswinkelhouten.nl
 
22-10-2015
 
Steeds vaker krijgen we als rechtswinkel vragen met betrekking tot het Erfrecht. Daarom organiseren we in samenwerking met JPB-legal op 25 november een cursus Erfrecht voor onze vrijwilligers. De cursus zal worden verzorgd door mr. Jorrit den Besten die ons de fijne kneepjes van dit rechtsgebied zal aanleren. Bijzondere onderwerpen die aan bod zullen komen zijn de vereffeningsprocedure, het lezen van een testament, de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap en de nieuwe Europese Erfrechtverordening die sinds augustus 2015 geldig is.
 
23-07-2015
 
De Stichting Rechtswinkel Houten is de gehele maand augustus gesloten. Het bestuur is wel (beperkt) bereikbaar via info@rechtswinkelhouten.nl of bestuur@rechtswinkelhouten.nl.
 
03-06-2015
 
Vandaag organiseerde de Rechtswinkel Houten een cursus Letselschade en Aansprakelijkheid voor onze vrijwilligers. De cursus werd gegeven door Jan Willem Janssens van Janssens Den Boef advocaten in Houten. Iedereen is weer bijgespijkerd en het was een zeer leuke en leerzame avond. Een bijzonder onderwerp dat aan bod kwam was de Aansprakelijkheid van de reisorganisatie. Ook is de werkgeversaansprakelijkheid uitgebreid behandeld. Wilt u hier meer over weten? Kijk even op www.jdb-advocaten.nl. Met uw vragen kunt u natuurlijk elke dinsdagavond weer terecht bij de Rechtswinkel Houten of stuur even een mail naar info@rechtswinkelhouten.nl.
 
21-04-2015
 
De Stichting Rechtswinkel Houten is op 5 mei 2015 gesloten. Indien u een dringende vraag heeft dan kunt u deze stellen op info@rechtswinkelhouten.nl.
 
20-04-2015
 
Vanavond hebben onze vrijwilligers een cursus Familierecht gehad van mr. Linda Nelissen, advocate Familierecht en mediator. Zij heeft ons de laatste kneepjes bijgebracht op het gebied van echtscheidingsprocedures, huwelijksgemeenschappen en alimentaties.
 
08-01-2015
 
Vanavond zal ook de Rechtswinkel Houten aanwezig zijn op de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Houten. Samen met de Voedselbank en het Infospreekuur zullen wij een digitale presentatie geven met informatie over onze werkzaamheden. Wij kijken er naar uit u te woord te staan!
 
03-12-2014
 
Vandaag hebben onze vrijwilligers een cursus Arbeidsrecht gehad waarbij zij werden geïnformeerd over de nieuwe regelingen in het Arbeidsrecht die vanaf 1 januari gelden. Twijfelt u over een nieuwe overeenkomst die u heeft gehad, dreigt er een reorganisatie binnen het bedrijf waar u werkt, heeft u een vaststellingsovereenkomst gekregen en weet u niet wat u hiermee aanmoet of bent u gewoon benieuwd wat er voor u gaat veranderen vanaf 1 januari? Kom gerust langs! Onze vrijwilligers zullen u breed informeren en indien nodig u ook inlichten over de nieuwe regelingen die op uw arbeidspositie van toepassing zijn.
 
02-09-2014
 
De Rechtswinkel Houten gaat weer verhuizen! Vanwege een nieuwe huurder van het pand aan Het Kant 3 is de rechtswinkel genoodzaakt te verhuizen. Wij zullen ons laatste spreekuur op de huidige locatie houden op 23 september. De week erna – 30 september – zal het eerste spreekuur op de nieuwe locatie plaatsvinden. Dit is het Onderdoor 25 (3995 DW) te Houten. Wij willen graag benadrukken dat – ondanks dat deze nieuwe locatie in het pand van de gemeente is – wij volledig onafhankelijk zijn én blijven! U kunt bij ons nog steeds terecht met al uw vragen en problemen met betrekking tot de gemeente, zoals besluiten, bezwaren, et cetera.
 
Wij kijken er naar uit eenieder te helpen op onze nieuwe locatie!

  • Openingstijden

    Iedere dinsdagavond houden wij spreekuur van 19:00-20:30.
  • Facebook