Consumentenrecht

Het consumentenrecht is gericht op het waarborgen van de bescherming van consumenten en valt uiteen in verschillende normen, regels en instrumenten. Hierbij kunt u denken aan regels omtrent productaansprakelijkheid, algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten, consumentenkoop van roerende of onroerende zaken en verzekeringen. Dientengevolge kan gesteld worden dat de wetgever voor veel problemen tegenwoordig een oplossing aandraagt.

Bij de Rechtswinkel Houten kunt u terecht indien u een product heeft aangeschaft, maar dit niet voldoet aan de eisen (non-conformiteit). Tevens is het mogelijk dat u twijfelt over de toelaatbaarheid van de door de verkoper verstrekte algemene voorwaarden of over het garantie-recht. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van vragen omtrent het consumentenrecht waarmee u bij ons langs kunt komen. Om uw vraag zo compleet mogelijk te kunnen beantwoorden, is het van belang dat u alle relevante bescheiden meeneemt.

  • Openingstijden

    Iedere dinsdagavond houden wij spreekuur van 19:00-20:30.
  • Facebook