Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht heeft betrekking op familierelaties, zoals die tussen samenwonenden, gehuwden, kinderen en ouders. Bij het ontstaan van deze relaties en bij de beëindiging van deze relaties kunnen zich problemen voordoen.  Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, is het van groot belang om alles zo snel mogelijk en zo goed mogelijk juridisch te regelen. Hieronder leest u meer.

Samenwonen

Bent u voornemens om te gaan samenwonen, of woont u al samen, dan kan het verstandig zijn om een samenlevingscontract te laten opstellen; de wet regelt namelijk niets voor samenwoners. Door middel van een samenlevingscontract kunt een aantal afspraken tussen u en uw partner schriftelijk vastleggen. Dit voorkomt eventuele conflicten bij de beëindiging van samenwoning. In het contract kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over de kosten van de huishouding, de huur of de hypotheek, het privé houden van inboedelgoederen, het recht op (nabestaande)pensioen et cetera.  U kunt bij ons terecht met al uw vragen die betrekking hebben op het samenwonen of beëindiging  hiervan. 

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Wilt u gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten, dan geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn. Bij echtscheiding krijgen beide partners 50% van alle bezittingen en schulden. Wanneer u dit niet wenst dan moet u huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden opstellen. Dit kan bijvoorbeeld verstandig zijn in het geval van grote financiële ongelijkheid tussen partners, schulden van één van de aanstaande echtgenoten, zakelijke risico's van (één van) de echtgenoten, bescherming van familievermogen (erfenissen en schenkingen) et cetera. Heeft u vragen over het huwelijksgoederenregime of over huwelijkse voorwaarden, dan helpen wij u graag verder.

Let op: vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen.

 (Echt)scheiding

Wanneer u (plotseling) geconfronteerd wordt met het verbreken van uw relatie dan komt er vaak emotioneel gezien veel op u af, maar ook in juridisch opzicht dienen veel zaken te worden geregeld. U kunt bij ons terecht voor juridisch advies over de beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daarbij kunt u denken aan de regels voor de procedure, de verdeling van of de verrekening van de gemeenschappelijke boedel, partneralimentatie en pensioenafspraken.  In het geval er minderjarige kinderen betrokken zijn bij een echtscheiding of bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan zullen er ook afspraken moeten worden gemaakt over de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Te denken valt aan kinderalimentatie, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (omgangsregeling) en het ouderlijk gezag. Wij vertellen u hier graag meer over.

 Overige deelgebieden

Ook kunt u bij ons terecht voor alle andere soorten juridische kwesties in de relationele- en familiesfeer, zoals gezag over minderjarige kinderen; ouderlijk gezag en voogdij. Ook valt te denken aan afstamming; erkenning of ontkenning van het vaderschap en adoptie. Daarnaast kunt u denken aan toezicht; curatele stelling, beschermingsbewind en mentorschap. Tevens behandelen wij zaken op het gebied van (civiel) jeugdrecht, zoals ondertoezichtstelling bij Bureau Jeugdzorg en uithuisplaatsing.

 Uw vragen

Heeft u vragen op het gebied van het personen- en familierecht?  Komt u dan gerust langs op het inloopsspreekuur van de rechtswinkel Houten. Onze vrijwilligers hebben uitstekende kennis van alle aspecten van het familierecht. Zij voorzien u graag kosteloos en vrijblijvend van een gedegen juridisch advies, afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden.