Huurrecht

Huurovereenkomst

Huur is een overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Dit houdt normaliter in dat u als huurder elke maand huur aan de verhuurder dient te betalen voor het in gebruik verstrekken van het door u gehuurde huis of appartement. Echter omvat de ‘huurovereenkomst’ meerdere zaken dan slechts huizen of appartementen. Zo kunt u ook denken aan de huur van bedrijfspanden of roerende zaken.

Verplichtingen

Zoals iedere overeenkomst brengt ook de huurovereenkomst enkele verplichtingen met zich mee, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. Zo dient de verhuurder het mogelijk te maken dat een huurder een zodanige beschikking over de zaak krijgt dat de huurder er het overeengekomen gebruik van kan hebben. Daarnaast is de verhuurder verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. Deze laatste verplichting geldt overigens niet ten aanzien van kleine herstellingen, want deze kleine herstellingen dient de huurder zelf te verrichten. De huurder is bovendien verplicht zich als een goed huurder te gedragen.

Vragen

Voor al uw vragen omtrent het huurrecht en uw huurovereenkomst kunt u terecht bij de Rechtswinkel Houten. Naast bovenstaande aspecten valt hieronder ook opzegtermijnen, huurachterstanden, huurverhogingen, et cetera. Daar het hoogstwaarschijnlijk van groot belang is dat de verstandhouding tussen u en de verhuurder goed blijft, is het handig als u snel met al uw vragen op ons spreekuur langskomt. Dan weet u des te sneller wat uw rechten en verplichtingen zijn en welke stappen u eventueel zou kunnen ondernemen.