Strafrecht

Indien u op enigerlei betrokken bent bij een strafbaar feit, zal u veelal op twee manieren in contact komen met de politie en/of justitie, namelijk als slachtoffer of verdachte.

Slachtoffer

U kunt zelf slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit en hiervan aangifte willen doen bij de politie. In dat geval kunt u voorafgaand aan het doen van aangifte bij ons langskomen voor advies omtrent het doen van aangifte.

Verdachte

In de wet (art. 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering) is als volgt het zogenaamde verdachte-criterium omschreven:

“Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit.”

Indien u door de politie als verdachte bent aangemerkt, dan kunt u als volgt in contact komen met politie en/of justitie:

  • U ontvangt een uitnodiging om gehoord te worden.
  • U ontvangt een dagvaarding om op zitting te verschijnen.
  • U ontvangt een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie. Een strafbeschikking houdt een door het OM opgelegde straf in en zal bijvoorbeeld een geldboete of taakstraf kunnen inhouden voor bijvoorbeeld een winkeldiefstal of het rijden onder invloed. Tegen een strafbeschikking kunt u verzet instellen bij het OM.

Heeft u over een van deze onderwerpen vragen, dan kunt u altijd bij ons hierover advies inwinnen.